Online Quotation

ทำใบเสนอราคาออนไลน์

1. กรุณาเลือกสินค้าที่ต้องการทำใบเสนอราคาสินค้าออนไลน์ (ไม่ใช่การสั่งซื้อสินค้า)

Food Court Facility Equipment (อุปกรณ์อำนวยความสะดวกศูนย์อาหาร)

เครื่องอบช้อนยูวี VIO300
รุ่น VIO300

ข้อมูลสินค้า
เครื่องยูวีฆ่าเชื้อจาน-ชาม อัตโนมัติ
รุ่น Disher D-10

ข้อมูลสินค้า
ECHOLIGHT โคมดักแมลงบิน
รุ่น ECHOLIGHT 360

ข้อมูลสินค้า
เครื่องอบช้อนยูวี VIO400
รุ่น VIO400

ข้อมูลสินค้า
ECHOLIGHT โคมดักแมลงบิน
รุ่น ECHOLIGHT 180

ข้อมูลสินค้า
ECHOLIGHT โคมดักแมลงบิน
รุ่น ECHOLIGHT BLACK TRAP

ข้อมูลสินค้า

สามารถ Download โบว์ชัวร์สินค้าทุกๆรายการได้จากลิงค์ "ข้อมูลสินค้า"

Surface Disinfection Equipment (อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิว)

UVC CHAMER C-10
รุ่น C-10

ข้อมูลสินค้า
UVC Moblie
รุ่น Formula Series

ข้อมูลสินค้า

สามารถ Download โบว์ชัวร์สินค้าทุกๆรายการได้จากลิงค์ "ข้อมูลสินค้า"

Water Disinfection Equipment (อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคในน้ำ)


สามารถ Download โบว์ชัวร์สินค้าทุกๆรายการได้จากลิงค์ "ข้อมูลสินค้า"

Air Disinfection Equipment (อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคในอากาศ)

UPPER AIR 36W
รุ่น 36W

ข้อมูลสินค้า
UPPER AIR 72W
รุ่น 72W

ข้อมูลสินค้า

สามารถ Download โบว์ชัวร์สินค้าทุกๆรายการได้จากลิงค์ "ข้อมูลสินค้า"

* ลูกค้าเลือกสินค้าที่ต้องการออกใบเสนอราคาออนไลน์ แล้วกรุณากรอกข้อมูล บริษัท/นิติบุคคล/ บุคคลธรรมดา ให้ครบถ้วน ระบบจะจัดทำใบเสนอราคาออนไลน์ให้แก่ลูกค้า หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือจำนวนในใบเสนอราคาที่ออกจากระบบออนไลน์ กรุณาโทรแจ้งใ่ายประสานงานลูกค้า เพื่อแก้ไขข้อมูล ได้ที่เบอร์โทร 091-770-5037 หรือที่อีเมล์ adm.vioteche@gmail.com

ข้อมูลอื่นๆแจ้งเพิ่มเติม

2. กรุณาเลือกกรอกข้อมูลเพื่อออกใบเสนอราคาออนไลน์

บริษัท/ชื่อ *
ฝ่าย/แผนก
เบอร์โทรติดต่อ *
อีเมล์ *
ไลน์ไอดี
ชื่อผู้ติดต่อ *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ที่อยู่ เลขที่ *
หมู่ที่
ถนน
จังหวัด *
อำเภอ *
ตำบล *
รหัสไปรษณีย์ *

เลือกส่งโดย


DPX
KERRY
รับสินค้าที่บริษัท (มารับสินค้าเอง)

3. กรุณาเลือกกรอกข้อมูลสถานที่จัดส่งสินค้า เพื่อประเมินราคาจัดส่งสินค้า

จัดส่งตามที่อยู่ออกใบเสนอราคา
จัดส่งตามที่อยู่ด้านล่าง (ให้ระบุ)
เบอร์โทรผู้รับสินค้า *
ชื่อผู้รับสินค้า *
บริษัท / ชื่อ *
ฝ่าย / แผนก
ที่อยู่ เลขที่ *
หมู่ที่
ถนน
จังหวัด *
อำเภอ *
ตำบล *
รหัสไปรษณีย์ *

Free ค่าบริการส่งสินค้า (เฉพาะกรุงเทพ)


ต้องการให้รวมค่าจัดส่งไปในใบเสนอราคาเดียวกันหรือไม่

ต้องการ
ไม่ต้องการ (แยกใบเสนอราคา)


กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทำใบเสนอราคา